Search
Close this search box.

עדי ירושלים במשחק של הפועל

בנות השרות והמתנדבים הוציאו את הדיירים למשחק של הפועל

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו