Search
Close this search box.

על יחידים ומיוחדים

דווקא בימים קשים אלו, שנדמה כי העולם נגדנו- ישנם יחידים שעדיין עוסקים בתיקון עולם.

כשנכנסים לגן הילדים בכפר השיקומי “עדי נגב – נחלת ערן” על פניו הכל כרגיל- ילדים מקסימים משחקים בחצר, גננת וסייעות מעבירות פעילות ומתנדבת אחת, ג’ואן שמל בת ה19, מגרמניה. מבעד לחיוך הקורן של אותה מתנדבת ישנו עבר כואב ומאבק מתמשך.
ג’ואן קמה כל בוקר, בידיעה שסבא מצד אחד היה אחראי על רכבת המוות שמחוץ לאושוויץ, הסבא השני איתר יהודים במקומות מסתור וניהל צעדות מוות, וסבא-רבא היה מפקד בורמאכט.

ג’ואן החליטה כי העבר שלה לא יכתיב את עתידה. כבר חמש שנים שהיא חלק מארגון March Of Life”” שמטרתו לקחת נכדים ונינים של נאצים ולהפוך אותם לקולות חזקים נגד האנטישמיות.
“ארה”ב ומדינות אחרות מחבקים את אותה האידיאולוגיה שנואה כמו של סבי הגדולים. ברור שרבים לא למדו כלום מההיסטוריה, לכן אני חייבת לעשות את חלקי ולהשמיע את קולי. כל הגרמנים בגילי צריכים לשאול יותר שאלות ולחשוף את האמת, ואני קוראת להם ללכת בעקבותיי, אני נלחמת למען האנושות. אני נלחמת לצד ישראל”

ג’ואן לקחה את החלטתה צעד אחד קדימה ועברה לישראל כדי להתנדב עם ילדים מיוחדים, עם שלל מוגבלויות, כתיקון נוסף וחשוב לא פחות לאקציה T4- שהייתה האקט הראשוני של הריגה ע”י הנאצים המכוונות לאנשים עם מוגבלויות.
“אחד ממחנות ההשמדה הגדולים ביותר ממוקם ממש מחוץ לעיר הולדתי טיבינגן. אלפי אנשים עם מוגבלויות נרצחו במחנה זה, וזה הרסני שסבא רבא שלי היה חלק מתהליך הסלקציה. בשבילי, זה מאוד מיוחד לעבוד ולגור ב”עדי נגב-נחלת ערן” ולעשות את ההפך הגמור, לחבק את האנושיות ולראות מה יכול לקרות כשאתה נותן לאנשים עם מוגבלויות אהבה אינסופית, כלים והזדמנויות לגדול ולשגשג”.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו