פורים בעולם

כיתת שקד שיתוף הפעולה של ההורים הניב דיסק ובו הקלטות של כל הורה המספר על ארץ המוצא שלו, וכיצד חגגו שם פורים. לאחר התיאור הושמע שיר מאותה ארץ, והילד הציג תמונות ומאכל מסורתי.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו