Search
Close this search box.

פינת “הכר את העובד”

הכירו את אדם ריפצ’ס, בן 59, מבאר שבע.
אדם עובד בצוות גינון וחקלאות ובמרכז החקלאי של “עדי נגב – נחלת ערן” מזה ארבע שנים. ביומיום שלו, אדם אחראי על ניקיון ותחזוקת הכלובים של הספארי ועל שתילה של גידולי שדה. הוא אוהב מאוד את הצוות ונהנה לעבוד עם אנשי הכפר.
בזמנו הפנוי, אדם אוהב לצאת לטייל ולצלם בטבע, צילום צפרות בפרט. הוא הספיק לטייל הרבה בארץ ולצלם סוגים רבים של ציפורים.

חמי מנהל צוות גינון וחקלאות אומר על אדם כי ״הוא מתנהל בחקלאות מעולה, יכולות השתילה שלו של חקלאי אמיתי״.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו