Search
Close this search box.

פינת הנצחה לזכרו של יגאל אלוני ז”ל

במלוא 30 ימים ללכתו בטרם עת של עובדינו היקר, יגאל אלוני ז”ל, זכינו להקים פינת הנצחה לזכרו עם הסקסופון שכל כך אהב.
משפחתו של יגאל, הגיעה בפעם הראשונה לכפר וזכתה להכיר מקרוב את מקום עבודתו. חבריו לצוות והנהלת הכפר, הגיעו לחלוק כבוד יחד עם המשפחה בחשיפת פינת ההנצחה.

לזכרו של יגאל אלוני ז”ל,
נגן מוכשר וגנן מסור
ניגן וגינן לדיירי הכפר באהבה

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו