Search
Close this search box.

פעילות ראש השנה בעדי נגב

בביה”ס – היו תחנות פעילות של גלגול נרות, הכנת עוגת דבש, ריקודים למנגינות שירי החג.
במגורים– עצמון המתנדב הגיע כמיטב המסורת לתקוע בשופר, עבר בין כל סדנאות התעסוקה והבתים (כולל מחלקת השיקום) והכניס את כולנו לאווירת החג.
בנוסף, למדו הדיירים על מנהיגי החג וערכו סדר ראש השנה.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו