Search
Close this search box.

ראש עיריית אופקים, מר איציק דנינו, הגיע לביקור בכפר השיקומי “עדי נגב- נחלת ערן”.

איציק הוא שותף חשוב לעשייתנו, מסייע רבות לכפר ותומך ב”בית היוצר” באופקים המספק מקום עבודה לאנשים עם מוגבלויות.

תודה על פועלך!

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו