Search
Close this search box.

רבקה צבע, בת השירות שלנו בעדי נגב- נחלת ערן, נבחרה להיות מצטיינת ארצית מכלל בנות השירות בבת עמי!

רבקה צבע שנמצאת שנתיים בכפר, התנדבה בשנתה הראשונה בבית הילה והשנה במחלקת סיעודי מורכב.

רבקה, בת 19 ממודיעין, סיפרה לנו איך זה לעשות שירות לאומי בכפר השיקומי “עדי נגב – נחלת ערן”: כבת שירות בכפר, יש תחושה מדהימה של סיפוק. אני הולכת כל יום בשמחה ויודעת שהיום לא יהיה כמו אתמול. השירות דורש יצירתיות ויש מקום לבטא רעיונות ויוזמות שיש לך”.

גאים בך מאוד, תמשיכי להוביל דרך לתיקון עולם.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו