Search
Close this search box.

ר”ח אדר ב”יד לטף”

אירועי חודש אדר תשע”ו במעון ובגני הילדים “יד לטף” נפתחו בהתנדבות של כ-50 בנות כיתה ח’ מאולפנת אמי”ת גבעת שמואל שהגיעו לפעילות חסד ושימחו את הילדים בריקודים ובשירה ולבסוף גם סייעו לצוותים בהכנת התחפושות. בנות האולפנא שהגיעו במטרה לתרום ולשמח יצאו מאושרות ומחוזקות מהפעילות המשותפת עם הילדים הרכים של המעון והגנים.
למחרת, הצוות חיפש את הילדים לשוקולדים מתוקים באדיבות חברת “שטראוס עלית” ששלחו אריזות שוקולדים. הילדים נשלחו לבתיהם כנבחרת מנצחת ששמה “העלית שבעלית”.
ההורים שמחו מאד לקבל את החבילות המתוקות לבתיהם והתגובות היו נלהבות!

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו