Search
Close this search box.

ריקודגלים הכי מיוחד של הסניף הכי מיוחד בעיר!!

ריקוד דגלים המיוחד במסגרת חודש ארגון של סניף בנ”ע עדי. הוקדש לעילוי נשמת
שחר פרידמן בוגר סניף מרכז שהדריך שבט יובל ונפל עכשיו במלחמה. משפחתו של שחר השתתפה באירוע והתרגשה מאד לחלוק ששחר היה כל כולו אהבת האחר וראה זכות להעניק לאנשים עם מוגבלות את מיטב החוויות. הם אף הקריאו מכתב מרגש מאד שהשאיר את כלל המשתתפים עם דמעות. שלומית גרייבסקי מנכ”ל עדי ירושלים השתתפה אף היא באירוע ודיברה על הזכות להנציח באירוע שכולו אהבת האחר את שחר. גאים לחבר את כל העולמות של אנשים טובים ועשיה מבורכת בבית עדי ירושלים.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו