Search
Close this search box.

שבת מתנדבים בעדי ירושלים

בשבת היית שבת מתנדבים
הגיעו כ50 מתנדבים ובנות שירות להעביר את השבת עם החברים
המתנדבים התפללו עם החברה, עשו להם פעילויות, חברה הצטרפו לארוחות
והיית אווירה מדהימה!
אין על המתנדבים והבנות שירות

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו