Search
Close this search box.

שוטרת ליום אחד

ילדה עם מגבלויות בכסא גלגלים לבושה חולצת שוטר עם שוטרים Girl with disabilities in a wheelchair wearing a police shirt with

תמר פרקש תלמידה בבית ספר עדי ירושלים. זכתה השבוע לחוות חוויה גדולה של להיות שוטרת ליום אחד. צוות של שוטרים מתנדבים יחד עם שוטרי תחנת לב הבירה באו במיוחד למרכז עדי לפגוש את תמר ולהעניק לה מדי שוטרת (עם סיכות, דרגות והשם שלה מודפס) הם המשיכו בנסיעה מיוחדת בניידת הנגישה מלווה באמא שלה ובבת שירות. תמר נסעה לתחנת לב הבירה. שם נפגשה עם קציני התחנה והשוטרים. נהנתה לראות את המתחם כולו. היא קיבלה הסברים על תחומי הפעילות השונים בשפה קלה ונהנתה מאין סוף פינוקים. ממש שוטרת ליום אחד! חיוכה הרחב של תמר מעיד עד כמה היא נהנתה!

תודות למשטרת ישראל שמפעילה את ניידת המשאלות

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו