Search
Close this search box.

שמחת בית השואבה בעדי ירושלים

“מי שלא ראה שמחת בית השואה בעדי ירושלים, לא ראה שמחה מימיו” מאות חוגגים התקבצו יחד בשמחה אדירה ברחבת הכניסה למרכז עדי ירושלים מרכז שיקומי, חינוכי וטיפולי בלב ירושלים. האירוע כלל את עשרות חניכי המקום, אנשי צוות משפחות החניכים ועשרות מתנדבים. האירוע כלל אנשים בכל הגילאים והמגזרים שחברו יחד לאירוע מלא שמחה. השמחה היתה אדירה. את האירוע כיבדו בנכוחותם. הרב אורי לופוליאנסקי יו”ר יד שרה. הוא התרגש באופן יוצא מן הכלל בראותו את כמויות האנשים והגיוון הרב וכוחם באו יחד לשמחה מלאת משמעות. אורח נוסף היה ארהלה וינגרטן יו”ר עמותת דרכי מרים. ויושב בועד המנהל בעמותת עדי. שאמר “מי שלא ראה שמחת בית השואה בעדי. לא ראה שמחה מימיו” בתור אחד שהיה בכמה שמחות בית השואבה בימיו. הוא התכוון לכל מילה. ולסיום הצטרף למעגל החוגגים הרב צביקה כהן סגן ראש העיר. שדיבר בהתרגשות עצומה על האור הגדול הפורץ מהאנשים הנפלאים הקשורים בעדי ובעשיה המופלאה.”זכות בשבילכם וזכות לכל אחד מעם ישראל שיש אתכם” השמחה נמשכה מעל שעתיים ופסקה רק כאשר החשיך ונהיה קריר… המשפחות היקרות של החניכים היו באורות ממש מהאפשרות להיפגש שוב כמו בעבר לפני הקורונה. אירוע זה היה המשמעותי והגדול ביותר מאז הגבלות הקורונה. בתפילה, ששמחת החג תמשיך ותלווה אותנו עוד ימים רבים.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו