Search
Close this search box.

שמחת תורה בעדי ירושלים

השנה, לראשונה, חגגנו את שמחת התורה כהלכתה במרכז עדי ירושלים!
52 מתנדבים הגיעו לחגוג ולשמוח עם דיירי המרכז, יחד עם 3 ספרי תורה זכו הדיירים להשתתף בהקפות שמחת תורה שמחות במיוחד (חלקם לראשונה בחייהם!), ואחרי קידוש מרגש עם עוגה שנשלחה ממשפחת ראש הממשלה במפתיע בערב החג, הגענו לאחד משיאי החג-
‘ברכת הבנים’ לעשרות דיירי עדי יחד תחת חופת טליתות! הדיירים, הצוות והמתנדבים כולם התרגשו וידעו- נעשה פה משהו מיוחד. משהו עצמתי ומדהים!

התמונות צולמו לפני החג או במהלכו ע”י גוי ללא בקשת וידיעת המצולמים. את הסרטון צלמה מטפלת ערביה ללא ידיעת המצולמים, פשוט- כי גם היא התרגשה והרגישה את גודל המעמד!

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו