Search
Close this search box.

שר הרווחה והביטחון הלאומי מאיר כהן

שר הרווחה והביטחון הלאומי פתח את שבוע המודעות לאנשים עם מוגבלות בבית עדי ירושלים. השר התרגש לראות את העשיה והחידושים הרבים המושמים בעדי ירושלים. השר חיזק את ידי הצוות והבטיח להמשיך להיות שותף וסייע לדרך.. בספר האורחים הוא כתב “היו ברוכים ומאושרים על היותכם הנשמה היתרה והמיוחדת של החברה הישראלית. אני גאה במקום ובכל אנשי הצוות. כל הכבוד”

שותפים בסיר:

גדעון שלום- ראש מנהל המוגבלות במשרד הרווחה

אורלי אוסטרמן- מנהלת מחוז משרד הרווחה

ניהאד זרקאווי- ממונה מחוזי מוגבלויות

ענת סינואני0 מפקחת משרד הרווחה

בוני גולדברג- יועצת השר

שרית רחמים- מנהלת היחידה לשירותים בקהילה

יעל גבאי- מנהל ת אגף הרווחה בעיריה

גיל ריבוש- ראש מנהל שירותי קהילה

שיבי פרומן- ראש מטה השר

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​