Search
Close this search box.

תהלוכת פורים בהובלת הסטודנטים של תוצרת הארץ

מישה מישה… בא לעשות שמח!
תהלוכת פורים בהובלת קהילת הסטודנטים של תוצרת הארץ, בכפר השיקומי השמח והמיוחד שלנו בעדי נגב – נחלת ערן!

כאן הלב של כולם מתרחב והשמחה היא שמחה של אמת
חג פורים שמח

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו