Search
Close this search box.

תכירו את עודד זוהר, גנן ללא גבולות!

עודד עובד בכפר השיקומי “עדי נגב – נחלת ערן” כמעט שנה.
מאז שהתחיל לעבוד בכפר הוא מקדם את דיירי הכפר בתעסוקה.

שבעה משפטים מרגשים על עודד:

1. עודד בן 43, נולד עם CP, חצי גוף משותק. לפני כשנתיים עבר אירוע מוחי וכיום עצמאי במרבית פעולות היומיום.
2. אמו תמיד אמרה לו: “אל תיתן למגבלה לעצור אותך”.
3. אומרים לו שהוא עושה דברים שאנשים עם שתי ידיים לא עושים.
4. עודד עושה דרך תעסוקתית שיקומית מגיל 21.
5. עודד הצטרף אלינו לתפקיד עוזר הדרכה בתעסוקה של הדיירים בכפר המתמודדים עם מוגבלויות מורכבות. בנוסף, עובד כל יום במחזור וחקלאות ברחבי הכפר, אחראי על תחומים רבים ומגוונים.
6. עודד מתקדם בצורה מרגשת ומעוררת השראה, דבר המשפיע על כלל חברי הצוות להאמין בעצמם.
7. כאדם שקיבל סיוע בעבר, כיום עודד מסייע בעצמו לאחרים!

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו