Search
Close this search box.

תלמידי שי עגנון בפרויקט תיקון עולם

תלמידי שי עגנון משתלבים היטב בתוכנית תיקון עולם ואף מכרו מארזי משלוח מנות בבית ספרם, לטובת ילדי עדי

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו