Search
Close this search box.

ריפוי בעיסוק

טיפול אישי וקבוצתי שמטרתו לשפר עצמאות בתפקודי היום יום בכלל ובעיסוק המרכזי בפרט, ולשפר את איכות חייו של המטופל. התמקדות בביצוע מטלות יומיום באופן עצמאי עד כמה שניתן (אכילה, לבוש, רחצה, בישול, קניות, עיסוקי פנאי וכו’) דרך קביעת מטרות טיפול בשיתוף המטפל והמטופל. הטיפולים כוללים שיקום פיזי של גפיים עליונות, לימוד מיומנויות תקשורת ואינטראקציה חברתית, שיקום נוירולוגי כולל הערכה קוגניטיבית ולימוד אסטרטגיות שונות להתמודדות עם הקשיים (זיכרון, קשב, ארגון, תפיסה חזותית, רצף וכו’). במסגרת השירותים השונים ניתן להתאים סדים לידיים ואביזרי עזר להגברת עצמאות. אחת לשבוע מתקיימת קבוצת מטבח בה לומדים לתפקד במטבח ונהנים מהתוצרים הטעימים.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו