Search
Close this search box.

ריפוי וטיפול בהפרעות תקשורת

  • תחום זה הינו תחום רחב המטפל באחת או יותר מההפרעות הבאות:

הפרעות בשפה- הפרעות אלו יכולות להתבטא בירידה ביכולות ההבנה וההבעה בשפה המילולית או הכתובה, ביכולת לעבד רעיון לכדי מסר ברור ושלם, שליפת מילים ועוד.

הפרעות בהיגוי,קול ודיבור-  יכולות לכלול שיתוק בעצבי הפנים, קושי בהגייה או בהפקה הקולית.

הפרעות אכילה, בליעה וריור- קושי בלעיסת ובליעת מוצקים וביכולת השתייה, ריור עודף וקושי בבליעת הרוק.

אפזיה- פגיעה בחלק השפתי שבמוח (עלולה להיווצר עקב אירועים מוחיים, פגיעת ראש וכדומה). גורמת לפגיעה בהבנת שפה, בהבעת שפה או בשילובים של שניהם.

תקשורת- פגיעה ביכולת לתקשר באופן נורמאטיבי, בהבנת החוקים החברתיים וביכולת ליצור ולשמור על קשרים חברתיים.

קלינאית התקשורת מטפלת בתחומים שהוזכרו מעדי.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו