Search
Close this search box.

אמיר לוי – ר’ אגף התקציבים במשרד האוצר

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו