אסף ואורלי סלע

הפנים של הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונות העולמית.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו