Search
Close this search box.

מנכ”ל רשת אמית- ד”ר אמנון אלדר

הרשת מונה כ- 100 בתי חינוך לתורה, למדע ולטכנולוגיה, בכל רחבי הארץ, בפריפריה ובמרכז, ממלכתיים-דתיים וממלכתיים . ברשת בתי ספר יסודיים, ובתי ספר על-יסודיים, מכללות טכנולוגיות וישיבות, ישיבות הסדר, אולפנות ומכינות קדם צבאיות.
הצוות התרגשו מהסיור בכפר, התרשמו מהשירותים שאנו מציעים ומסטנדרט הטיפול המקצועי. בעיקר התעניינו מהשילוב בין הקהילה לכפר ועל מאמצנו להפוך את הכפר למרכז קהילתי משלב. בסיום הביקור ציין ד”ר אמנון אלדר כי הביקור בכפר והעשייה של המתנדב “עושה אותך אדם טוב יותר”.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו