מפקד המלט”ק אל”מ אורן כהן

מהמכללה לפיקוד טקטי

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו