Search
Close this search box.

נעמי שלנו תמיד איתנו

משפחת עדי נפרדה השבוע בצער גדול מנעמי ברונר ע”ה, מעמוד התווך של מחלקת יחסי הציבור של עדי.
נעמי שלנו הייתה נעמי של הילדים – של כל ילדי עדי. כל עשייתה הייתה שזורה בדאגה עמוקה לילדים, במאמץ לחבר אליהם אנשים רבים ככל האפשר, ובגיוס מירב המשאבים למען קידומם. היא הצליחה לעשות זאת בצורה מופלאה בדרכה המיוחדת, באישיותה המקסימה, באהבתה ובמסירותה.

נעמי שלנו הייתה הרוח החיה, שנשבה בכוח ובנועם גם יחד בעולמם של ילדי עדי. ידה הייתה בכול – ביוזמות שעלו בראשה חדשות לבקרים, ברעיונות שהגתה ומימשה יחד עם אנשים שנסחפו בהתלהבותה, באינספור מבצעים לגיוס תרומות עליהם שקדה יומם ולילה, בכנסים, ערבי הוקרה ותרומה וקונצרטים שתכננה וארגנה לעילא ולעילא. לנגד עיניה עמדה תמיד טובת ילדי עדי ורווחתם. הייתה בה התבונה לזמן עבורם נתינה, ולהוקיר ולהעריך כל אדם שעמד מאחוריה.

נעמי שלנו כבר לא איתנו ואנחנו כבר מתגעגעים. במסדרונות עדי יחסרו לנו עד מאוד חיוכה הקורן, המרץ וההתלהבות בהם הדביקה את כולנו, חכמתה הרבה, נועם הליכותיה, שמחת החיים והאופטימיות שלה שליוו אותה עד הרגע האחרון. נעמי היקרה תחסר בעיקר לילדי עדי. גם אם הם לא יוכלו להביע זאת במילים, כולנו יודעים עד כמה היא הייתה שם בשבילם במעשים.

נזכור אותה לנצח ותמיד היא תישאר איתנו!

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו