Search
Close this search box.

נשיאת אינטל ישראל – מקסין פסברג

ד”ר מקסין פסברג – נשיאת אינטל ישראל, סגנית נשיא אינטל העולמית, קבוצת השיווק והמכירות, בעלת תואר ד”ר לפילוסופיה לאות כבוד מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב משנת 2013

ד”ר גלית שאול – מנכ”לית מרכז “רקמן” לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן

עו”ד דינה זילבר – המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

שלוש הנשים הללו הובאו על ידו למפגש מרתק בעמותת גמלאי היחידה שעסק בנושא מגדר בו הרצו והשתתפו בפאנל והזמין אותן להגיע עימו לביקור בכפר.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו