Search
Close this search box.

סדנת מנחים

הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים/יות, מרפאים/אות בעיסוק ,במסגרות בתחום השיקומי (יח’ ומרכזים התפתחותיים ,מרכזים ומוסדות שיקומיים), המעוניינים להעשיר את הידע בתחום התפתחות מערכת שריר שלד, לקויים ודפורמציות שלדיות וללמוד דרכי התערבות לניהול מנחים ולהשפעה על התפתחות מערכות אלו, באוכלוסיית הילדים עם קשיים מוטורים ונוירומוסקולריים. הקורס יתמקד בטיפול והתערבות בשמירה על אליימנט סימטרי במנחי שכיבה במשך היום והלילה.

הקורס מיועד הן למטפלים מתחילים והן לוותיקים בתחום הטיפול באוכלוסיית הילדים והמתבגרים מינקות ועד בגרות.

נושאי הקורס:

  • הבנת גורמי הסיכון במנח ובתנועה באוכלוסייה זו ומודלים להתערבות הקיימים בעולם
  • זיהוי התנהגויות הקשורות בכאב באוכלוסייה זו ושימוש בהערכה מותאמת
  • אבחנה בין מנחים בסיכון גבוה וכאלו שאינם בסיכון גבוה לאסימטריה ולעיוות מערכת שריר שלד, ניתוח מנחים והתאמת ציוד לשמירה על סימטריה ואליימנט בדגש על מנחי שכיבה.
  • הבנת השיקולים האנושיים והבטיחותיים בהכנסת פרוטוקול התערבות 24 שעות מנחים
  • התייחסות לבקרת טמפרטורה בהתערבות במנחים
  • שילוב וארגון תכנית במסגרת השיקומית ובבית

מדריכות הקורס:

אפרת שנהוד BOT, MSc – מרפאה בעיסוק ,מייסדת מרכז פתרונות מנחים, מומחית הושבה ואחראית תחום הושבה ומנחים במרכז “מגן הלב”, מדריכה מוסמכת בפרויקט בינלאומי של  WHO לקורסים מתחילים ומתקדמים של התאמות כסאות גלגלים וניהול מנחים.

נאוה גלקופ PT, MSc – פיזיותרפיסטית נוירוהתפתחותית בכירה, מייסדת מרכז פתרונות מנחים, רכזת צוות מקצועות הבריאות מרכז “קרן אור” בירושלים, חברה בצוות המרפאה להפרעות תנועה ביחידה לנוירולוגיה של הילד במרכז הרפואי שע”צ, מדריכה בתחום ניהול מנחים, התפתחות וכתיבת מטרות בפדיאטריה.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו