חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קול קורא ונהלים להגשת בקשת מלגה לשנת תשע”ח (2017)

למענקים לחקר תחום המוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) קשה

(עבור מחקר/תזה/דוקטורט)

עמותת עדי רואה אל מול עיניה כמטרת על את שיפור איכות חייהם של ילדים ואנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומוטורית קשה ועם מורכבויות רפואיות שונות. בנוסף לטיפול המקצועי והמסור שניתן בארבעת המרכזים ברחבי הארץ, עדי מודיעה בזאת על האפשרות הניתנת לעובדים ולחוקרים, לסטודנטים לתואר שני או שלישי, להגיש הצעות מחקר בתחום מוגבלות שכלית התפתחותית (מש”ה) קשה, המקדמות את הידע, הטיפול ואיכות החיים של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה והסובב אותו.

המטרות:

מטרת המלגה היא לאפשר הגשה של הצעות מחקר שיש בהן תרומה משמעותית מדעית ו/או יישומית לאיכות חיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה.

מבנה ההצעה:

ההצעה תהיה בת 200-300 מילים (עמוד עד עמוד וחצי) והיא תכלול:

 • סוג הבקשה: מחקר/דוקטורט/תזה, שם החוקרים, שם המנחה (במידה ויש), המוסדות אליהם הם שייכים ופרטי התקשרות
 • שם המחקר
 • רציונל ורקע קצר
 • מטרות המחקר
 • אוכלוסיית המחקר
 • שיטת המחקר
 • חשיבות המחקר והשלכותיו היישומיות

את ההצעה יש לשלוח במייל לכתובת: milgotADI@gmail.com עד לתאריך: 7.5.17

אופן הכתיבה :

החוקרים מתבקשים להגיש את הצעות המחקר כתובות על פי כללי הכתיבה האקדמית

המקובלים.

פרסום:

על כל החוקרים שקיבלו מימון מלא או חלקי מעדי חלה חובת פרסום על תמיכת עדי במחקריהם ובכל צורה של תפוצת המחקר.

מסמכים נוספים:

 • לוז מפורט להתקדמות המחקר.
 • קורות חיים של החוקר/סטודנט. יש לצרף רשימת פרסומים עיקריים- אם קיים.
 • עבור מחקר במסגרת תזה או דוקטורט- אישור המוסד האקדמי של הצעת המחקר.
 • עבור חוקר- אישור מרשויות המוסד כי מגיש ההצעה הינו חבר סגל אקדמי במוסד.

גובה המלגה יקבע על ידי וועדת המלגות של עדי ובהתאם לתקציב המלגות של עדי. תשלום המלגה יחולק לשניים: מחצית לאחר אישור ההצעה ומחצית לאחר הגשת דו”ח מחקר סופי.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת מחקר והדרכה של עדי: rivki@ADI-israel.org

 

 

 

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו