Search
Close this search box.

טיפול רב תחומי במרכז לשיקום יום בדרום

הערכה והכרות :

הצוות השיקומי של היחידה יעבוד יחד איתך ועם משפחתך על מנת להעריך את צרכיך ולתכנן תכנית שיקומית.

היום תפגש עם חלק מהצוות המטפל על מנת להתחיל ולבצע הערכה זו. ייתכן שתוזמן פעם נוספת להמשך הערכה.

התכנית השיקומית מיועדת לתת מענה לצרכייך, בהתחשב בפוטנציאל השיקומי תוך הגדרת היעדים, התהליך ולו”ז להשגתם.

-לאחר אישור תכנית הטיפולית ע”י קופת החולים, תוכל להתחיל בתהליך השיקום ביחידה. לעיתים יש להמתין בין שבוע- לשבועיים לקבלת האישור. אנו מבטיחים לעשות את המיטב על מנת שנוכל להתחיל מוקדם ככל האפשר.

התכנית השיקומית והתחלת הטיפולים:

  • תיאום ימי ושעות ההגעה נעשה עם מזכירת היחידה. מספר ימי הטיפול השבועיים תלוי בתכנית האישית. ניתן לקבל תזכורת אישית לטלפון הנייד או למייל על תכנית הטיפולים.

נבקשך להודיע מראש על אי הגעה/ ביטול. ללא הודעה מראש, אי הגעה תיחשב במניין הטיפולים.

  • מומלץ להצטייד במזון ושתייה למהלך היום. לרשותך קפיטריה ביחידת השיקום, המופעלת ע”י מתנדבים ומטופלים ופועלת בימים ושעות המפורסמים במזכירות.
  • חשוב לציין כי התכנית השיקומית דינמית ומיועדת לענות על צרכייך המשתנים במהלך התקופה.

עם קבלת האישור מקופת החולים, נודיעך על מס’ ימי הטיפול/ אורך התקופה שאושרה. המשך טיפולים לאחר תקופה זו יתאפשר רק בהתאם לצורך והמלצות הצוות הרפואי ובכפוף לאישור קופת החולים.

  • לאחר סיום הטיפולים, תקבל העתק ממכתב סיכום שבו יופיעו גם ההמלצות להמשך. המכתב מועבר לקופת החולים וייושם באמצעות הקופה. במקרה של שאלות לגבי יישום ההמלצות, אנו ממליצים שתפנה לרופא המשפחה או לצוות המרפאה שלך בקהילה.
  • נבקשך לחתום על טופס “ויתור סודיות רפואית” המצורף לדפי מידע אלו.
  • לרשותך דף מידע על זכויות בביטוח לאומי ובמוסדות השונים. נשמח לסייע במתן מידע ומיצוי הזכויות.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו