Search
Close this search box.

שעת סיפור מיוחדת

התורמים המדהימים שלנו מארצות הברית גיימי קיפל- אלשי ובעדי כתבו ספור מקסים הנקרא ” שומעים מי בא” אשר צולם שנוכל להראות לדיירים במרכזי עדי

התרגשנו מהמחווה- תודה רבה!

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו