Search
Close this search box.

סמל (ומופת) שמעדי אותך גבוה!

כשעובדים יחד עם הלב ועם הראש, במקצועיות וברגש – נולדים פרויקטים נפלאים. דוגמה מובהקת לכך מהווה פרויקט ההנגשה והתקשורת, שיזמו המטפלות במרכז עדי ירושלים במסגרת סיום קורס מקצועי בו השתתפו.

עדי ירושלים הוא אחד מארבעת מרכזי עדי בישראל, המהווים בית חינוכי וטיפולי, חם ומקדם, למאות ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים, שרובם מתניידים בכיסאות גלגלים ומעליות. כמו בכל רשת עדי, כך גם בעדי ירושלים, הכול נעשה על מנת להעניק לדיירים חיים איכותיים, ולאפשר להם לתפקד בחיי היום יום בצורה המיטבית.

רווחתם של דיירי עדי ירושלים ניצבת בראש מעייניהן של המטפלות המסורות העובדות במקום. לפיכך, אך טבעי הוא הדבר, שבסיום קורס המטפלות בו לקחו חלק, וכאשר תרו אחר נושא לפרויקט הגמר, עדי בראשן רעיון שיכול לשרת את הדיירים, לתרום ללמידתם וגם לשמח אותם.

בבסיס הפרויקט עמד הרעיון של הנגשת המעליות לדיירים בעזרת סמלים מוחשיים. המטרה הראשונית הייתה לאפשר להם לדעת מה נמצא בכל קומה, מה מספרה, ולאן מועדות פניהם – לקומת בית הספר, לקומת המרפאה, לקומת המגורים, לקומת התעסוקה וכו’. מטרה נוספת הייתה לנצל את זמן השהייה מול המעלית ללמידה. החשיבה על פרויקט מעין זה ממחישה את הפנמת התקשורת המסייעת כשפה אחת “המדוברת” במרכזי עדי.

על מנת לקדם את הפרויקט, המטפלות פנו לצוות קלינאיות התקשורת שבמרכז, וביקשו את עזרתן. החשיבה המשותפת הולידה תוצר יעיל ומרהיב, בדמותם של שלטי תמונות עם סמלים המייצגים כל קומה (ספר לקומת בית הספר, מיטה לקומת המגורים וכו’). בכל שלט כזה צוין גם מספר הקומה באמצעות מספר עלים (כיאה לעדי) מוחשיים ובולטים, המותאמים לדיירים לקויי ראייה. את התוצרים הללו הכינו הבוגרים העובדים בסדנאות התעסוקה במרכז היום של עדי ירושלים. צוות התחזוקה המקומי סייע בהכנה ובתליית השילוט. להשלמת התהליך, הקלינאיות וצוותי הכיתות הדריכו את הדיירים כיצד יוכלו להשתמש בשלטים, כך שישרתו אותם בצורה היעילה ביותר.

פרויקט ייחודי זה הינו אחד מיני פרויקטים רבים, המתוכננים ומבוצעים במרכזי עדי בכלל ובעדי ירושלים בפרט. הצלחתו הרבה מוכיחה איזה תוצרים משמעותיים ניתן להפיק בעזרת איחוד כוחות ומוחות, ועל ידי שיתופי פעולה פורים.

מאת: ציקי רז – רכזת מקצועות הבריאות בעדי ירושלים

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו