דוח כספי עדי נגב- נחלת ערן 2020

 

 

דוח כספי עדי ירושלים 2020