Search
Close this search box.

אורי ותמי סלונים

אורי סלונים יו”ר ורייאטי ישראל, אשתו תמי סלונים, מייסדת ושותפה במשרד עורכי דין “סלונים – אגמי”.
מאוד התרגשו מהסיור בכפר, במיוחד במפגש עם ילדי המעון אשר משתלבים עם ילדי גן הילדים הרגיל. אורי סיפר כי בוראייטי מפעילים גני ילדים משולבים אשר תורמים רבות להתפתחות שני הצדדים

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​