בלוג

אמיר לוי – ר' אגף התקציבים במשרד האוצר

אמיר לוי – ר' אגף התקציבים במשרד האוצר

אמיר לוי – ר' אגף התקציבים במשרד האוצר

ביקר בכפר עדי נגב- נחלת ערן

התרגש מאד מהסיור וציין כי רואים בכפר שילוב אמיתי.

אנו צריכים את התמיכה שלך!

By donating to ALEH, YOU will help us meet our goal to enable each child, regardless of the severity of disability.

פוסטים אחרונים

Search

חפש

קמפיינים

עדי בוטיק