Search
Close this search box.

ביקור חברי הועדה להענקת פרס ישראל למפעל חיים 2016 בכפר

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​