Search
Close this search box.

ביקור קצינים ונגדים מחיל התותחנים בעדי נגב-נחלת ערן

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​