ביקור Massada Leeds

משפחת נוביס התרשמה והתרגשה עמוקות מהביקור בכפר.

שמחו לראות את הכיתה החכמה בפעולה וציינו כי הם מבינים את הצורך בכיתות חכמות נוספות. צילמו תמונות רבות ואמרו שיעבירו לשאר חברי הארגון.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​