Search
Close this search box.

הנהלת בית חולים שיבא

מנכ”ל ביה”ח פרופ’ יצחק קרייס והנהלת בית החולים שיבא בסיור בכפר השיקומי עדי נגב- נחלת ערן

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​