Search
Close this search box.

הנהלת קרן שלם בבית היוצר

קרן שלם בבית היוצר

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​