ח”כ יהודה גליק במרכז עדי ירושלים

בשבוע שעבר ביקר ח”כ יהודה גליק במרכז עדי בירושלים

התרגש מאד לפגוש את החניכים והצוות המסור במקום 
הוא סיכם את הביקור ואמר:
“המקום הזה נותן פרופורציה לחיים, נותן את המשמעות ל”מודה אני לפניך מלך חי וקיים” נותן משמעות ל”שעשה לי כל צרכי” אם בדורות קודמים, ילדים או אנשים מיוחדים כאלה היו פשוט מחכים למות כי לא היה להם שום דבר, היום הילדים והצעירים האלה מקבלים משמעות לחיים. אין ספק זה חלק מתיקון עולם, חלק ממלכות שדי וחלק מגאולת העולם. הגאולה זה לא רק חזרת עם ישראל וארץ ישראל לירושלים למקום המקדש, אלא חזרה שלנו להכיר בכל אדם שנברא בצלם. 
מתפלל להיות ראוי לזכות להיות בין המסייעים לעמותה חשובה זו”

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​