Search
Close this search box.

מועצת שער הנגב בסיור

  • אלון שוסטר – ראש מועצת שער הנגב
  • אירית צדק – מנהלת אגף פיזיותרפיה והידרותרפיה
  • חנה טל – מנהלת מחלקת רווחה
  • ורד ליפשטיין – מנהלת אגף מנויים ומ”מ מנכ”ל
  • סלעית ברדה – מנהלת תחום תעסוקה מעברים נגב צפוני

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​