Search
Close this search box.

מליאת מועצת רמת הנגב

הגיעו לסיור במועצה אזורית מרחבים ובכפר השיקומי ״עדי נגב – נחלת ערן״. לחזק את שיתופי הפעולה ולהכיר את הפרויקטים שאנו מובילים בכפר. היה ביקור עוצמתי ומרגש.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​