Search
Close this search box.

מפקחי חינוך מיוחד

סיור מפקחי חינוך מיוחד- מחוז צפון

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​