Search
Close this search box.

משלחת עמותת “מתוק לנפש” מצ’ילה

במסגרת כנס ויצו העולמי, הגיעו דליה רזפקה יחד עם נשים שפעילות בעמותה “מתוק לנפש” שהקימה בצ’ילה שעוזרת למשפחות של ילדים חולי סרטן. הן עוזרות בעיקר למשפחות להתמודד עם המצב הכלכלי והנפשי המורכב. דליה הגיעה יחד עם משלחת של מתנדבות כדי לראות את “עדי נגב – נחלת ערן”, את המודל הטיפולי ואת התנהלות המקום בתקוה שזה יוסיף ויעזור להם בפעילות שלהן בצ’ילה.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​