סילביו חוסקוביץ- מנהל מחלקת החינוך ההסתדרות הציונית העולמית

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​