Search
Close this search box.

פורום מטכ”ל בראשות הרמטכ”ל

במסגרת הביקור ההיסטורי, פגשו הרמטכ״ל וחברי הפורום את מאור משה, שוטר יס”מ ממושב נבטים שלפני כשנתיים נפגע באורח אנוש באינתיפאדת הסכינים בשער שכם ומטופל כיום במרכז שיקום יום.
בהמשך, צפו בפעילות משותפת בגן הילדים יחד עם המעון השיקומי, ביקרו במחלקת סיעודי מורכב ופגשו את מתנדבי שנת השירות, לאחר מכן ביקרו בבריכה ההידרותרפית ולבסוף צפו בפעילות תעסוקה בבית זוהר ופגשו את החיילים המתנדבים.
הרמטכ”ל ציין בסוף הביקור: ״ביקור ראשון של פורום המטה הכללי. הזדמנות להתרשם שוב מהחזון, השליחות ואהבת האדם. המפגש מלמד על רוח האדם ועוצמת החברה שנמדדת ברגישותה וחוזקתה ובעשייה לכל אדם. אני מצדיע לכם על עשייה שהיא מקור השראה לחברה הישראלית ולצה״ל כצבא עם ממלכתי”
תודה על החלטת הרמטכ”ל לחשוף את כל הפורום האחראי לביטחונה של מדינת ישראל, לעשייה למען החוליות החלשות בחברה ועל כך שהוא מוביל את הצבא עם חזון ערכי ולא רק מבצעי.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​