קציני מז”י

קצינים בכירים ממערכת זרוע יבשה בקרו בכפר עדי נגב- נחלת ערן

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​