Search
Close this search box.

רגב טורס – חברת TEDEM

רגב מאוד התרגש מהסיור ואמר לדורון: “מאוד מרשימה העבודה שעשית כאן, אני יוצא עם תחושה שהצלחת לעשות פה משהו על-אנושי”.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​