Search
Close this search box.

ביקור אלוף ( במיל’)שר הביטחון לשעבר איציק מרדכי בעדי נגב נחלת ערן

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו