Search
Close this search box.

ביקור דובר צה״ל לשעבר, איש התקשורת אבי בניהו בעדי נגב נחלת ערן

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו